De aandelenlease-affaire

De in de periode rond de eeuwwisseling met Dexia (destijds Bank Labouchere of Legio-Lease) gesloten effectenlease-overeenkomsten hebben in bepaalde gevallen geleid tot het ontstaan van een restschuld. 

In de rechtspraak is in de vele jaren die inmiddels zijn verstreken duidelijk geworden dat Dexia bij het aangaan van de effectenlease-overeenkomsten in bepaalde gevallen haar zorgplicht heeft geschonden. Dexia heeft daarom in dergelijke gevallen ter compensatie van de door klanten geleden schade in de loop der jaren een aantal regelingen getroffen, waaronder de op 25 januari 2007 op grond van de Wet op de Collectieve Afwikkeling van Massaschade (de WCAM) algemeen verbindend verklaarde Duisenberg-regeling. Hiermee zijn de geschillen tussen Dexia en veel van haar klanten afgewikkeld.

Voor zover klanten van Dexia geen gebruik hebben gemaakt van deze regelingen zijn de effectenlease-overeenkomsten mogelijk nog niet afgewikkeld. Klikt u hier om te lezen of u nog aanspraak kunt maken op schadevergoeding of niet.