Nieuws

April 2019 - Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 April 2019

Verklaring van recht toegewezen. Vernietiging eega afgewezen, geen advies Vero.

Lees meer

April 2019- Hoge Raad, 12 April 2019

Dexia heeft belang bij het vragen van een verkling van recht om zaken af te wikkelen.

Dexia is tevens geen buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Clienten dienen de proceskosten te betalen

Lees meer

April 2019- Hoge Raad, 05 April 2019

Dexia handelede niet te kwader trouwen. Geen wettelijke rente verschuldigd bij 1:88 zaken vanaf betaaldata.

Lees meer

April 2019 - Hof Arnhem-Leeuwarden, 02 April 2019

Schikking die client heeft getroffen met Dexia blijft geldig. Client dient de proceskosten te betalen.

Lees meer

Maart 2019- Hof Arnhem-Leeuwarden, 26 March 2019

Verklaring van recht zoals door Dexia verzocht toegewezen. Geen tijdige vernietiging eega, geen advies Vero.

Lees meer