Hofmodel

Hieronder kunt u informatie vinden over de manier waarop Dexia-geschillen worden afgewikkeld.

In de laatste tien jaren hebben klanten van Dexia hun onvrede geuit over de afgesloten Dexia-overeenkomsten. Naar aanleiding hiervan zijn vele juridische procedures gevoerd, waarbij is beoordeeld of Dexia haar zorgplicht als bank heeft geschonden. Naar aanleiding van deze procedures is in de (hogere) rechtspraak een manier ontwikkeld om alle Dexia-overeenkomsten af te kunnen wikkelen, volgens het zogenaamde Hofmodel.

Het Hofmodel

In het Hofmodel is rekening gehouden met alle bezwaren die klanten van Dexia in het verleden hebben aangevoerd. Het Hofmodel vormt een handvat om alle Dexia-overeenkomsten af te kunnen wikkelen zonder dat het nodig is om naar de rechter te stappen. Volgens dit model staat vast dat Dexia haar zorgplicht als bank heeft geschonden en dat Dexia verplicht is om schadevergoeding te betalen aan haar klanten. De hoogte van deze schadevergoeding is afhankelijk van de uitkomst van een in het Hofmodel ontwikkelde formule: aanvaardbaar of onaanvaardbaar. Deze uitkomst bepaalt hoe de Dexia-overeenkomst dient te worden afgewikkeld.

Lees verder