Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1: draagkracht EUR 563, bestedingsnorm EUR 636, uitkomst onaanvaardbaar

De heer Jansen (alleenstaand) heeft in 2000 een WinstVerDriedubbelaar afgesloten.
Voor deze overeenkomst heeft de heer Jansen gedurende drie jaren maandelijks EUR 226,90 aan rente betaald. In totaal heeft de heer Jansen EUR 8.168,40 betaald aan Dexia.
De overeenkomst is geëindigd met een restschuld van EUR 21.984,-. Dit bedrag heeft de heer Jansen aan Dexia betaald.

In het jaar 2000 verkeerde de heer Jansen in de volgende financiële positie: 
Netto inkomen per maand: EUR 1.057,-
Maandelijkse lasten voor huur woning: EUR 250,-.
Vermogen: EUR 2.500,-

Lees meer

Op basis van de bovenstaande gegevens blijkt dat toepassing van het Hofmodel tot een onaanvaardbaar zware financiële last leidt. Dit betekent dat Dexia tweederde deel van de restschuld en ook tweederde deel van de rente en aflossing dient te vergoeden.

Financiële informatie 
Aantal betaalde maandtermijnen36
Hoogte maandtermijn€ 227
Totaal betaald door klant€ 8.168
  
Restschuld door klant betaald€ 21.984
  
Vergoeding op basis van onaanvaardbaar 
2/3 deel betaalde rente€ 5.446
2/3 deel restschuld€ 14.656
totaal te vergoeden aan klant€ 20.102

 

In dit voorbeeld is de uitkomst van het Hofmodel weergegeven. Hieronder kunt u op voorbeeld 2 klikken voor dezelfde situatie, waarbij de formule van het Hofmodel wordt toegepast.

Verberg

Voorbeeld 2: draagkracht EUR 563, bestedingsnorm EUR 636, uitkomst onaanvaardbaar

Gegevens
De heer Jansen (alleenstaand) heeft in 2000 een AEX Plus Effect afgesloten.
Voor deze overeenkomst heeft de heer Jansen gedurende twintig jaren maandelijks €68,07 aan rente en aflossing betaald. In totaal heeft de heer Jansen €16.336,80 betaald aan Dexia.
De overeenkomst is geëindigd met een restschuld van €895,38,-. De heer Jansen heeft dit bedrag aan Dexia betaald.

Financiële positie
Netto inkomen per maand: €773,39,-
Maandelijkse lasten voor huur woning: €304,28.
Vermogen: €2.500,-

Lees meer

Het Hofmodel berekent de draagkracht van de klant door het netto maandinkomen (factor X) te verminderen met de volgende factoren:

 1. De woonlasten voor zo ver dit de Nibud norm overstijgt (W)
 2. De verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (A)
 3. De verplichtingen uit andere overeenkomsten (B)
 4. De verplichtingen uit andere kredieten (C)

De draagkracht dient vermeerderd te worden met het aanwezige vermogen (V), voor zo ver dit meer bedraagt dan het drempelbedrag. Voor een eenpersoonshuishouden is het drempelbedrag €5.000,- en voor een gezamenlijke huishouding is het drempelbedrag €10.000,-. In dit voorbeeld is het aanwezige vermogen lager dan het drempelbedrag, zodat dit vermogen niet wordt meegerekend.

Netto Maandinkomen (X) € 773,39
Woonlasten € 304,28
Woonlasten Nibud € 162,00
Woonlasten boven Nibud (W) € 142,28
Verplichtingen uit de overeenkomst (A) € 68,07
Verplichtingen uit andere overeenkomsten (B) € 0,00
Andere kredieten (C) € 0,00
Draagkracht (=X-W-A-B-C) € 563,04

 

In dit voorbeeld leidt toepassing van het Hofmodel tot een draagkracht van €563,04, terwijl de bestedingsnorm €636,41 bedraagt. In dit voorbeeld is de draagkracht lager dan de bestedingsnorm, zodat sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last.

Resultaat
Op basis van de bovenstaande gegevens blijkt dat toepassing van het Hofmodel tot een onaanvaardbaar zware financiële last leidt. Dit betekent dat Dexia tweederde deel van de restschuld en ook tweederde deel van de rente en aflossing dient te vergoeden.

Vergoeding op basis van onaanvaardbaar  
2/3 deel betaalde rente € 5.446
2/3 deel restschuld € 14.656
totaal te vergoeden aan klant € 20.102

 

Verberg

Voorbeeld 3: draagkracht EUR 869, bestedingsnorm EUR 709, uitkomst aanvaardbaar

Gegevens
Mevrouw De Vries (alleenstaand) heeft in 2000 een Allround Effect afgesloten. 
Voor deze overeenkomst heeft mevrouw De Vries gedurende twintig jaren maandelijks €136,13 aan rente en aflossing betaald. In totaal heeft mevrouw De Vries €31.037,40 betaald aan Dexia.
De overeenkomst is geëindigd met een restschuld van €2019,73,-. Mevrouw De Vries heeft dit bedrag aan Dexia betaald.

Financiële positie
Netto inkomen per maand: €1.259,-
Maandelijkse lasten voor huur woning: €443,-.
Vermogen: €6.560,-

Lees meer

Het Hofmodel berekent de draagkracht van de klant door het netto maandinkomen (factor X) te verminderen met de volgende factoren:

 1. De woonlasten voor zo ver dit de Nibud norm overstijgt (W)
 2. De verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (A)
 3. De verplichtingen uit andere overeenkomsten (B)
 4. De verplichtingen uit andere kredieten (C)
Netto maandinkomen (X) € 1.259,00
Woonlasten € 443,00
Woonlasten Nibud € 162,00
Woonlasten boven Nibud (W) € 281,00
Verplichtingen uit de overeenkomst (A) € 136,13
Verplichtingen uit andere overeenkomsten (B) € 0,00
Andere kredieten (C) € 0,00
Draagkracht (=X-W-A-B-C) € 841,87

 

De draagkracht dient vermeerderd te worden met het aanwezige vermogen (V), voor zo ver dit meer bedraagt dan het drempelbedrag. Voor een eenpersoonshuishouden is het drempelbedrag €5.000,- en voor een gezamenlijke huishouding is het drempelbedrag €10.000,-. In dit voorbeeld is het aanwezige vermogen hoger dan het drempelbedrag, zodat dit vermogen wel wordt meegerekend.

Vermogen (V) € 11.560,00
Vervmogen verminderd met drempel (EUR 5.000) € 6.560,00
Vermogen gedeeld door looptijd overeenkomst € 27,33
   
Draagkracht vermeerderd met vermogen € 869,20

 

Resultaat
In dit voorbeeld leidt toepassing van het Hofmodel tot een draagkracht van €869,20, terwijl de bestedingsnorm €709,25 bedraagt. In dit voorbeeld is de draagkracht hoger dan de bestedingsnorm, zodat sprake is van een aanvaardbaar zware financiële last. Dit betekent dat Dexia tweederde deel van de restschuld dient te vergoeden.

Verberg

Voorbeeld 4: draagkracht EUR 977, bestedingsnorm EUR 7, uitkomst onaanvaardbaar

Gegevens
De heer en mevrouw De Bruin hebben in 2000 een Capital Effect afgesloten. 
Voor deze overeenkomst hebben de heer en mevrouw De Bruin gedurende twintig jaren maandelijks €45,35 aan rente betaald. In totaal hebben de heer en mevrouw De Bruin €10.884,- betaald aan Dexia.
De overeenkomst is geëindigd met een restschuld van €440,37. De heer en mevrouw De Bruin hebben dit bedrag aan Dexia betaald.

Financiële positie
Gezamenlijk netto inkomen per maand: €1.450,-
Huurwaarde eigen woning: €901,66,-
Maandelijkse lasten hypotheek eigen woning: €507,89
Gezamenlijk vermogen: €6.590,-
Maandelijkse rentelasten uit eerder afgesloten kredietovereenkomst: €81,68

Lees meer

Het Hofmodel berekent de draagkracht van de klant door het netto maandinkomen (factor X) te verminderen met de volgende factoren:

 1. De woonlasten voor zo ver dit de Nibud norm overstijgt (W)
 2. De verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (A)
 3. De verplichtingen uit andere overeenkomsten (B)
 4. De verplichtingen uit andere kredieten (C)
Netto maandinkomen (X) € 1.450,47
Woonlasten € 507,89
Woonlasten Nibud € 162,00
Woonlasten boven Nibud (W) € 345,89
Verplichtingen uit de overeenkomst (A) € 45,35
Verplichtingen uit andere overeenkomsten (B) € 0,00
Andere kredieten (C) € 81,68
Draagkracht (=X-W-A-B-C) € 977,55

 

De draagkracht dient vermeerderd te worden met het aanwezige vermogen (V), voor zo ver dit meer bedraagt dan het drempelbedrag. Voor een eenpersoonshuishouden is het drempelbedrag €5.000,- en voor een gezamenlijke huishouding is het drempelbedrag €10.000,-. In dit voorbeeld is het aanwezige vermogen lager dan het drempelbedrag, zodat dit vermogen niet wordt meegerekend.

Resultaat
In dit voorbeeld leidt toepassing van het Hofmodel tot een draagkracht van €869,20, terwijl de bestedingsnorm €983,71 bedraagt. In dit voorbeeld is de draagkracht hoger dan de bestedingsnorm, zodat sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last. Dit betekent dat Dexia tweederde deel van de restschuld en ook tweederde deel van de rente en aflossing dient te vergoeden.

Vergoeding op basis van onaanvaardbaar  
2/3 deel betaalde rente € 1.709,93
2/3 deel restschuld € 293,59
totaal te vergoeden aan klant € 2.003,52

 

Verberg