Rechtspraak

Op deze pagina treft u relevante voorbeelden aan van recente rechterlijke uitspraken die gaan over effectenlease-overeenkomsten.

Geen vergunningsplichtige advisering en geen doorgeven van een order door tussenpersonen, drie arresten gewezen op 27 juli 2021, 27 July 2021
Tussenpersoon

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 juli 2021 in drie zaken geoordeeld dat er geen sprake is geweest van vergunningsplichtige advisering door tussenpersonen en dat ook geen (beurs)orders werden doorgegeven.

Lees meer

Tussenarrest: bewijsopdracht dat Dexia wist of behoorde te weten dat de betrokken tussenpersoon de afnemer inderdaad adviseerde, 08 June 2021
Tussenpersoon

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 8 juni 2021 in een tussenarrest bepaald, dat de tussenpersoon in het betrokken dossier de afnemer een op zijn specifieke situatie gerichte financiƫle constructie had geadviseerd, waarbij de Dexia-producten een centrale rol vervulden. Het Hof ziet echter (nog) geen aanleiding om een aanvullende schadevergoeding toe te kennen, nu de afnemer niet heeft aangetoond dat Dexia van dit advies heeft geweten of had moeten weten. De afnemer wordt in de gelegenheid gesteld hier nader bewijs van te leveren.

Lees meer

Geen sprake van doorgeven order of van advisering door Spaar Select, 20 April 2021
Zorgplicht
Tussenpersoon

Op 20 april 2021 heeft het Hof Amsterdam in drie arresten bepaald dat geen sprake is geweest van advisering door de betreffende tussenpersoon (Spaar Select) en dat de tussenpersoon ook niet onbevoegd een order heeft doorgegeven. Volgens het Hof is er dan ook geen grond voor een aanvullende schadevergoeding en hebben de afnemers uitsluitend recht op een schadevergoeding conform het Hofmodel.

Deze uitspraken zijn identiek aan de arresten die het Hof Amsterdam op 2 maart 2021 in soortgelijke zaken heeft gewezen.

Lees meer

Geen sprake van advisering of van het doorgeven van een order door tussenpersonen, 30 March 2021
Zorgplicht
Tussenpersoon

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 maart 2021 in vier arresten bepaald dat er geen sprake is geweest van advisering door de betreffende tussenpersoon en dat de tussenpersoon ook niet onbevoegd een order heeft doorgegeven. Volgens het Hof is er dan ook geen grond voor een aanvullende schadevergoeding en hebben de afnemers uitsluitend recht op een schadevergoeding conform het Hofmodel.

Lees meer

Verjaring van de vorderingen leiden tot afwijzing, 22 March 2021
Zorgplicht
Tussenpersoon
Diverse

Hof wijst verzoeken van vier klanten af omdat hun vorderingen tot verkrijging van een hogere schadevergoeding zijn verjaard.

Lees meer