Rechtspraak

Op deze pagina treft u relevante voorbeelden aan van recente rechterlijke uitspraken die gaan over effectenlease-overeenkomsten.

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 09 March 2021
Zorgplicht
Tussenpersoon
Diverse

Stellingen van de afnemer dat hij door Spaar Select is geadviseerd op basis van een persoonlijk financieel plan en dat Spaar Select onbevoegd een order heeft doorgegeven worden afgewezen; geen grond voor aanvullende schadevergoeding.

Lees meer

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 09 March 2021
Zorgplicht
Tussenpersoon
Diverse

Stellingen van de afnemer dat hij door Spaar Select is geadviseerd en dat Spaar Select onbevoegd een order heeft doorgegeven worden afgewezen; geen grond voor aanvullende schadevergoeding.

Lees meer

Is het door Dexia in effectenleaseovereenkomsten gefixeerde rentevoordeel bij door Dexia zelf tussentijds beëindigde overeenkomsten oneerlijk op basis van de Europese regelgeving?, 04 February 2021
Diverse

Naar aanleiding van door de gerechtshoven Amsterdam en Den Haag gestelde prejudiciële vragen, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 27 januari 2021 een uitspraak gedaan over de vraag of het contractueel gefixeerde rentevoordeel, dat Dexia bij door haar tussentijds beëindigde effectenleaseovereenkomsten in rekening bracht, als een oneerlijk contractueel beding moet worden beschouwd.

Lees meer

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 16 November 2020
Zorgplicht
Tussenpersoon
Diverse

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Spaar Select zijn afgewezen.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon in het geval van Vero, 30 October 2020
Zorgplicht
Tussenpersoon
Diverse

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer