Tussenpersoon

Op deze pagina treft u aanspraken omtrent de rol van een tussenpersoon bij de totstandkoming van effectenleasecontracten.

Verjaring van de vorderingen leiden tot afwijzing, 22 March 2021

Hof wijst verzoeken van vier klanten af omdat hun vorderingen tot verkrijging van een hogere schadevergoeding zijn verjaard.

Lees meer

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 09 March 2021

Stellingen van de afnemer dat hij door Spaar Select is geadviseerd op basis van een persoonlijk financieel plan en dat Spaar Select onbevoegd een order heeft doorgegeven worden afgewezen; geen grond voor aanvullende schadevergoeding.

Lees meer

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 09 March 2021

Stellingen van de afnemer dat hij door Spaar Select is geadviseerd en dat Spaar Select onbevoegd een order heeft doorgegeven worden afgewezen; geen grond voor aanvullende schadevergoeding.

Lees meer

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 16 November 2020

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Spaar Select zijn afgewezen.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon in het geval van Vero, 30 October 2020

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer

Oktober 2020 - Hoge Raad ten aanzien van doorgeven order, 30 October 2020

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon aan Dexia kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon of doorgeven order in het geval van Vero, 05 October 2020

Stellingen van de afnemers op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon en afwijzing artikel 41 NR 1999, 15 juni 2020., 06 August 2020

De klant heeft met de door hem overgelegde stukken onvoldoende aangetoond dat de tussenpersoon hem heeft geadviseerd. De door de klant gestelde gang van zaken blijkt daarnaast niet uit de door hem overgelegde stukken. Dit leidt tot verwerping van het verweer van de klant ten aan zien van overtreding van artikel 41 NR 1999.

Lees meer

Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Vero, 06 July 2020

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG kan Vero niet worden aangemerkt als zijnde een tussenpersoon en kan daardoor niet worden afgeweken van de standaard schadeverdeling.

Lees meer

Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Spaarshop, 06 July 2020

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG heeft Spaarshop geen op de persoon van [afnemer] beleggingsadvies gegeven en heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een juiste bewijslastverdeling toegepast. De PG verwijst daarbij naar de eerdere procedure hieromtrent van 8 januari 2019.

Lees meer

April 2020 - Hoge Raad ten aanzien van doorgeven order, 06 May 2020

De Hoge Raad heeft zich op 24 april jl. uitgelaten over de vraag of het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon aan Dexia kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder. Volgens de Hoge Raad dient het Hof Den Bosch dit standpunt nader te beoordelen aan de hand van door de Hoge Raad gegeven uitgangspunten.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon in het geval van Vero, 10 April 2020

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon, 3 Maart 2020, 31 March 2020

Vorderingen van de afnemer op gebied van algemene zorgplicht en advisering door een tussenpersoon zijn afgewezen. Procedure is afgewikkeld conform het Hofmodel.

Lees meer

Januari 2020 - Rechtbank Gelderland, 11 February 2020

De Rechtbank Gelderland heeft in januari een vijftal vonnissen gewezen waarin nogmaals wordt benadrukt dat het feit dat er een tussenpersoon betrokken was bij het aangaan van de overeenkomst(en) nog niet maakt dat er sprake is van advisering.

Lees meer