Geen sprake van advisering door een tussenpersoon in het geval van Vero, 06 May 2020

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen. .

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 31 maart 2020

Zaaknummer: 200.250.178

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een zogenaamde waiverprocedure die Dexia is gestart, geoordeeld dat de afnemer geen beleggingsadvies heeft ontvangen. In deze zaak ging het om een afnemer die door een medewerker van Dexia telefonisch was benaderd om zijn interesse in een effectenleaseproduct te peilen. Dit betrof een medewerker van Vero, een bedrijf dat uit naam en voor Dexia met potentiele afnemers contact op nam. Volgens dit Hof, hetgeen inmiddels vaste rechtspraak is geworden en door vele andere rechtbanken en hoven wordt gevolgd, trad Vero namens Dexia op en had de afnemer dus niet te maken met een zogenaamde clientenremisier. Vero kon zodoende geen advies uitbrengen, maar bracht simpelweg onder de naam van Dexia dienst producten onder de aandacht. Vero heeft de afnemer dus ook niet bij Dexia aangebracht noch dat zij voor haar activiteiten een vergunning nodig had. Om dezelfde reden is ook geen sprake van het doorgeven van een order door Vero aan Dexia. Ook oordeelt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat geen sprake is van het overtreden van het verbod op cold-calling. Al met al worden alle stellingen van de afnemer afgewezen en blijft de uitspraak in eerste aanleg in stand.Het Hof wikkelt deze zaak vervolgens conform het zogenaamde Hofmodel af en komt daarin tot de conclusie dat geen sprake is van een onaanvaardbaar zware last.

De uitspraak kunt u hier lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2703