Veelgestelde Vragen

Waarom moet mijn geschil met Dexia volgens het Hofmodel worden afgewikkeld?

Bij de rechter worden sinds 2009 Dexia zaken afgehandeld volgens het Hofmodel. Dit model is door rechters ontwikkeld en dit is de reden waarom Dexia volgens dit model afwikkelt.

In mijn geval is sprake van bijzondere omstandigheden. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het Hofmodel?

Het Hofmodel is in 2009 ontwikkeld door rechters voor Dexia zaken en wordt sindsdien steeds toegepast in Dexia zaken. Indien u denkt dat in uw geval het Hofmodel niet zou moeten worden gebruikt, dan kunt u dit aan de rechter voorleggen, maar u kunt ook altijd contact opnemen met USG Legal Professionals om te kijken of in uw situatie misschien een andere oplossing mogelijk is. 

Welke gegevens heb ik nodig om na te gaan wat de uitkomst is van het Hofmodel in mijn geval?

Een overzicht van de gegevens die wij van u nodig hebben vindt u hier. Het is van belang dat u de gegevens instuurt uit het jaar waarin u de Dexia overeenkomst hebt afgesloten. 

Wilt u de gegevens opsturen? Neemt u eerst contact met ons op om na te gaan of u de juiste gegevens heeft verzameld.

Wanneer is afwikkeling volgens het Hofmodel voor mij niet mogelijk?

Het Hofmodel is in ieder geval in de volgende gevallen niet op u van toepassing: 

  • U hebt al een schikking getroffen met Dexia (bijvoorbeeld het Dexia Aanbod);
  • U bent gebonden aan de Duisenberg-Regeling;
  • U bent betrokken geweest bij een juridische procedure met Dexia, waarin al een uitspraak is gedaan.
Waarom neemt een jurist van USG Legal Professionals contact met mij op?

Om uw Dexia overeenkomst af te wikkelen heeft Dexia aan de juristen van USG Legal Professionals gevraagd om contact met u op te nemen. Een jurist van USG Legal Profesionals zal uw eigen situatie met u bespreken en is op de hoogte van uw dossier.

Hoeveel kost het aanvragen van een GBA?

De kosten voor het aanvragen van een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) verschillen per gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente. Deze kosten worden niet door Dexia vergoed. 

Hoe weet ik of ik recht heb op een uitkering van Dexia?

Indien de uitkomst van het Hofmodel onaanvaardbaar is in uw situatie, dan is het mogelijk dat Dexia verplicht is om schade aan u te vergoeden. Om dit te kunnen beoordelen hebben wij financiĆ«le gegevens van u nodig. Over deze gegevens kunt u hier meer informatie terugvinden.

In sommige gevallen is het ook mogelijk dat u recht hebt op een uitkering als de uitkomst aanvaardbaar is. Neem hierover contact met ons op.

Waarom kan Dexia de door mij betaalde inleg niet terugbetalen?

Nadat u een overeenkomst met Dexia heeft gesloten, heeft Dexia aandelen (of andere financiĆ«le producten) gekocht. Deze aandelden zijn betaald met geld dat u heeft geleend van Dexia. Het geld dat u (vaak maandelijks) aan Dexia heeft betaald bestond uit rente over het geleende bedrag. Het kan zijn dat u ook iedere maand een deel van de lening afloste. Door de rechter is bepaald dat Dexia niet gehouden is om de inleg terug te betalen, maar dat het Hofmodel moet worden gebruikt om te bepalen hoeveel u terug krijgt. Over het Hofmodel kunt u op deze website meer informatie vinden. Het kan zijn dat Dexia een gedeelte van de betaalde rente en/of aflossing dient te vergoeden.

Is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen met Dexia?

Indien u een betalingsachterstand of een schuld heeft bij Dexia, dan is het mogelijk om hiervoor een betalingsregeling te treffen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het incassobureau waarmee Dexia samenwerkt: GGN. Over de mogelijkheden voor het treffen van een betalingsregeling kunt u hier meer informatie vinden.

Kan een overeenkomst worden afgewikkeld als de klant is overleden?

Als degene die met Dexia een overeenkomst heeft gesloten is overleden, dan is het mogelijk dat dit voor u als erfgenaam verplichtingen met zich meebrengt. Om in dit geval de overeenkomst af te kunnen wikkelen zijn een aantal aanvullende gegevens vereist zoals een verklaring van erfrecht en een overlijdensakte. Neem hierover contact met ons op.

Na het treffen van een schikking heb ik geen uitbetaling ontvangen. Hoe kan dat?

Indien u een schikking hebt getroffen met Dexia waarin is afgesproken dat Dexia een bedrag aan u dient uit te betalen, dan zal Dexia dit bedrag overmaken op het bankrekeningnummer dat bij haar bekend is. Heeft u inmiddels een nieuw bankrekeningnummer? Neem dan hierover contact met ons op zodat de uitbetaling kan plaatsvinden.

Hoe kan ik mijn BKR-registratie of achterstandscodering laten verwijderen?

Indien u een overeenkomst met Dexia hebt gesloten, dan is Dexia verplicht om dit te registeren bij het BKR. Als u een betalingsachterstand heeft, dan wordt dit ook geregistreerd bij het BKR. Nadat uw overeenkomst is afgewikkeld zal Dexia aan BKR verzoeken om uw BKR-registratie of een eventuele achterstandscodering te verwijderen. 

Welke gevolgen heeft het afwikkelen van mijn geschil?

Door het afwikkelen van uw geschil treft u een schikking met Dexia. Hierin wordt afgesproken dat u en Dexia niets meer van elkaar te vorderen hebben. Zo wordt een punt achter de relatie met Dexia gezet. Na het treffen van een schikking zal Dexia aan BKR verzoeken om uw BKR-registratie of een eventuele achterstandscodering te verwijderen.