Financiële gegevens

Om te beoordelen of sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last en of u recht hebt op een uitkering van Dexia, hebben wij de volgende gegevens van u nodig. Het is belangrijk dat u deze gegevens verzamelt uit het jaar waarin de Dexia-overeenkomst is afgesloten

1. Inkomen

Uw inkomen kunt u aantonen door een overzicht "biljetten van een proces" bij de Belastingdienst op te vragen (tel. 0800 - 0543). De Belastingdienst is bekend met de term biljetten van een proces en weet waar u om vraagt. Indien dit overzicht niet beschikbaar is kunt u het inkomen aantonen met de jaaropgave(n) van uw werkgever(s).

 

Indien u bij het aangaan van de Dexia-overeenkomst een onderneming had, dan hebben wij meer gegevens nodig. Neem hierover contact met ons op.

 

2. Inkomen van anderen

Indien u een gezamenlijke huishouding voerde met iemand anders (u woonde bijvoorbeeld samen met uw partner, ouders of andere familieleden), dan zijn ook de inkomensgegevens van deze personen nodig. Dit inkomen kunt u op dezelfde manier aantonen zoals hiervoor beschreven (overzicht biljetten van een proces).

 

3. Aangifte inkomstenbelasting

Indien u de overeenkomst vóór het jaar 2001 hebt afgesloten, dan dient u uw belastingaangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst op te sturen.

 

4. Vermogen van de klant en eventuele personen waarmee de klant samenwoonde

Het vermogen is vaak zichtbaar op het overzicht biljetten van een proces (zie punt 1. inkomen). Indien het vermogen hierop niet is vermeld, dan kunt u het aanwezige vermogen aantonen door de jaaropgaven van alle bankrekeningen. Heeft u deze gegevens niet meer? Neem dan contact met ons op.

 

5. Een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Hieruit blijkt op welke manier het huishouden was samengesteld (met wie u een gezamenlijke huishouding vormde). Dit uittreksel kunt u opvragen bij uw gemeente. Het is van belang dat op het uittreksel staat vermeld wie op uw adres woonden. Als alleen uw gegevens op het uittreksel staan vermeld maar u wel met anderen samenwoonde, dan kunt u ook een uittreksel van de personen waarmee u samenwoonde opvragen.

 

Dit uittreksel wordt tegenwoordig ook wel Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) genoemd.

 

6. Huur- of hypotheeklasten

Indien u eigenaar was van een huis, dan dient u aan te tonen hoe hoog uw maandlasten uit uw hypotheek waren. Dit kunt u aantonen met de volgende documenten:

  • de hypotheekovereenkomst en
  • een bankafschrift uit het jaar waarin de Dexia-overeenkomst is afgesloten waarop staat hoeveel u per maand voor uw hypotheek betaalde.

Met deze documenten kan gecontroleerd worden of de maandlasten in het jaar waarin de Dexia-overeenkomst is afgesloten even hoog waren als toen de hypotheek werd afgesloten.

 

Als u in een huurwoning woonde kunt u de huurlasten aantonen door de huurovereenkomst op te sturen. In dat geval dient u ook te bewijzen hoeveel huursubsidie u hebt ontvangen. Heeft u de huurovereenkomst niet meer? Dan kunt u ook een aantal bankafschriften opsturen waarin staat hoeveel u per maand aan huur heeft betaald.

 

Kunt u bepaalde gegevens niet meer vinden of heeft u vragen over de benodigde gegevens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen uw gegevens nooit met anderen delen, tenzij u daar toestemming voor geeft.