Uitleg

Hieronder kunt u informatie vinden over de manier waarop Dexia-geschillen worden afgewikkeld.

In de laatste tien jaren hebben klanten van Dexia hun onvrede geuit over de afgesloten Dexia-overeenkomsten. Naar aanleiding hiervan zijn vele juridische procedures gevoerd, waarbij is beoordeeld of Dexia haar zorgplicht als bank heeft geschonden. Naar aanleiding van deze procedures is in de (hogere) rechtspraak een manier ontwikkeld om alle Dexia-overeenkomsten af te kunnen wikkelen, volgens het zogenaamde Hofmodel.

Het Hofmodel

In het Hofmodel is rekening gehouden met alle bezwaren die klanten van Dexia in het verleden hebben aangevoerd. Het Hofmodel vormt een handvat om alle Dexia-overeenkomsten af te kunnen wikkelen zonder dat het nodig is om naar de rechter te stappen. Volgens dit model staat vast dat Dexia haar zorgplicht als bank heeft geschonden en dat Dexia verplicht is om schadevergoeding te betalen aan haar klanten. De hoogte van deze schadevergoeding hangt af van de uitkomst van een formule uit het Hofmodel: vormde de overeenkomst een aanvaardbaar zware of onaanvaardbaar zware financiële last. Deze uitkomst bepaalt hoe de Dexia-overeenkomst dient te worden afgewikkeld.

Aanvaardbaar of onaanvaardbaar?

Om te beoordelen of de uitkomst van de formule "aanvaardbaar" of "onaanvaardbaar" is, dienen de volgende twee gegevens tegen elkaar afgezet te worden:

  1. de financiële draagkracht van de klant in het jaar waarop de Dexia-overeenkomst is aangegaan 
  2. de onvermijdelijk te maken kosten voor levensonderhoud zoals door Nibud vastgesteld (dit is de Nibud-basisnorm).

Hieronder wordt het Hofmodel versimpeld weergegeven.

Na het aangaan van een Dexia-overeenkomst heeft de klant eenmalig of maandelijks een bedrag aan Dexia betaald: rente en eventuele aflossing. Verder is het mogelijk dat na het beëindigen van de overeenkomst een restschuld is ontstaan.

Resultaat

Indien de uitkomst van het Hofmodel aanvaardbaar is, dan betekent dit dat tweederde deel van de restschuld normaal gesproken door Dexia vergoed dient te worden. Het overige deel van de restschuld en de betaalde rente en aflossing krijgt de klant niet vergoed. Alleen als de restschuld aan Dexia betaald is, wordt deze vergoed. Wanneer de uitkomst van het Hofmodel onaanvaardbaar is, dan betekent dit dat Dexia normaal gesproken tweederde deel van de restschuld en ook tweederde deel van de rente en aflossing dient te vergoeden.

De uitkomst van de formule is aanvaardbaar, tenzij de klant kan aantonen dat door de overeenkomst (kort gezegd) zijn of haar financiële positie te laag was om ook de door Nibud vastgestelde noodzakelijke uitgaven te kunnen voldoen. Dit betekent dus dat de financiële positie (draagkracht) lager was dan de Nibud basisnorm. Voor het beoordelen van de financiële positie zijn verschillende gegevens van belang uit het jaar waarin de Dexia-overeenkomst is afgesloten. Hier kunt u meer informatie lezen over welke gegevens wij nodig hebben. Zonder financiële gegevens is de uitkomst in ieder geval aanvaardbaar.

Meer informatie

Links kunt u in het menu uitgebreidere informatie vinden over de werking van het Hofmodel, de verschillende factoren uit de formule en toepassing van het Hofmodel in rekenvoorbeelden. Ook kunt u onder financiële gegevens terugvinden welke gegevens wij nodig hebben om de uitkomst van het Hofmodel te kunnen beoordelen.