Diversen

Verjaring van de vorderingen leiden tot afwijzing, 22 March 2021

Hof wijst verzoeken van vier klanten af omdat hun vorderingen tot verkrijging van een hogere schadevergoeding zijn verjaard.

Lees meer

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 09 March 2021

Stellingen van de afnemer dat hij door Spaar Select is geadviseerd op basis van een persoonlijk financieel plan en dat Spaar Select onbevoegd een order heeft doorgegeven worden afgewezen; geen grond voor aanvullende schadevergoeding.

Lees meer

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 09 March 2021

Stellingen van de afnemer dat hij door Spaar Select is geadviseerd en dat Spaar Select onbevoegd een order heeft doorgegeven worden afgewezen; geen grond voor aanvullende schadevergoeding.

Lees meer

Is het door Dexia in effectenleaseovereenkomsten gefixeerde rentevoordeel bij door Dexia zelf tussentijds beëindigde overeenkomsten oneerlijk op basis van de Europese regelgeving?, 04 February 2021

Naar aanleiding van door de gerechtshoven Amsterdam en Den Haag gestelde prejudiciële vragen, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 27 januari 2021 een uitspraak gedaan over de vraag of het contractueel gefixeerde rentevoordeel, dat Dexia bij door haar tussentijds beëindigde effectenleaseovereenkomsten in rekening bracht, als een oneerlijk contractueel beding moet worden beschouwd.

Lees meer

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 16 November 2020

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Spaar Select zijn afgewezen.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon in het geval van Vero, 30 October 2020

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer

Oktober 2020 - Hoge Raad ten aanzien van doorgeven order, 30 October 2020

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon aan Dexia kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon of doorgeven order in het geval van Vero, 05 October 2020

Stellingen van de afnemers op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer

Verklaring voor recht toegewezen zelfs als klant nog een vordering heeft, 9 juni 2020., 06 August 2020

Tussen Dexia en klant ontstaat een geschil over de restitutie van de betaalde maandtermijnen. De klant wordt in het gelijk gesteld, maar desondanks wordt de gevorderde verklaring voor recht van Dexia toegewezen.

Lees meer

Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Vero, 06 July 2020

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG kan Vero niet worden aangemerkt als zijnde een tussenpersoon en kan daardoor niet worden afgeweken van de standaard schadeverdeling.

Lees meer

Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Spaarshop, 06 July 2020

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG heeft Spaarshop geen op de persoon van [afnemer] beleggingsadvies gegeven en heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een juiste bewijslastverdeling toegepast. De PG verwijst daarbij naar de eerdere procedure hieromtrent van 8 januari 2019.

Lees meer