Rechtspraak

Op deze pagina treft u relevante voorbeelden aan van recente rechterlijke uitspraken die gaan over effectenlease-overeenkomsten.

Discrepanties in verklaringen van afnemer leiden tot afwijzing vordering, 16 July 2020
Eega

De verklaringen van de afnemer en eega zijn zodanig tegenstrijdig dat het moment van wetenschap niet is vast komen te staan. De vordering van de afnemer wordt daarom afgewezen omdat de vordering is verjaard.

Lees meer

Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Vero, 06 July 2020
Zorgplicht
Tussenpersoon
Diverse

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG kan Vero niet worden aangemerkt als zijnde een tussenpersoon en kan daardoor niet worden afgeweken van de standaard schadeverdeling.

Lees meer

Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Spaarshop, 06 July 2020
Zorgplicht
Tussenpersoon
Diverse

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG heeft Spaarshop geen op de persoon van [afnemer] beleggingsadvies gegeven en heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een juiste bewijslastverdeling toegepast. De PG verwijst daarbij naar de eerdere procedure hieromtrent van 8 januari 2019.

Lees meer

April 2020 - Hoge Raad ten aanzien van doorgeven order, 06 May 2020
Tussenpersoon

De Hoge Raad heeft zich op 24 april jl. uitgelaten over de vraag of het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon aan Dexia kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder. Volgens de Hoge Raad dient het Hof Den Bosch dit standpunt nader te beoordelen aan de hand van door de Hoge Raad gegeven uitgangspunten.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon in het geval van Vero, 10 April 2020
Zorgplicht
Tussenpersoon

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer