Rechtspraak

Op deze pagina treft u relevante voorbeelden aan van recente rechterlijke uitspraken die gaan over effectenlease-overeenkomsten.

Oktober 2020 - Hoge Raad ten aanzien van doorgeven order, 30 October 2020
Zorgplicht
Tussenpersoon
Diverse

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon aan Dexia kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon of doorgeven order in het geval van Vero, 05 October 2020
Zorgplicht
Tussenpersoon
Diverse

Stellingen van de afnemers op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer

Verschillen in afgelegde verklaringen leiden tot afwijzing vordering, 05 October 2020
Eega

De verklaringen van de eega en haar zoon zijn dermate tegenstrijdig dat de eega er niet in slaagt om tegenbewijs te leveren. De vordering wordt afgewezen omdat de vordering is verjaard.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon en afwijzing artikel 41 NR 1999, 15 juni 2020., 06 August 2020
Zorgplicht
Tussenpersoon

De klant heeft met de door hem overgelegde stukken onvoldoende aangetoond dat de tussenpersoon hem heeft geadviseerd. De door de klant gestelde gang van zaken blijkt daarnaast niet uit de door hem overgelegde stukken. Dit leidt tot verwerping van het verweer van de klant ten aan zien van overtreding van artikel 41 NR 1999.

Lees meer

Verklaring voor recht toegewezen zelfs als klant nog een vordering heeft, 9 juni 2020., 06 August 2020
Diverse

Tussen Dexia en klant ontstaat een geschil over de restitutie van de betaalde maandtermijnen. De klant wordt in het gelijk gesteld, maar desondanks wordt de gevorderde verklaring voor recht van Dexia toegewezen.

Lees meer