Nieuws

Regelmatig worden hier nieuwsberichten geplaatst op het gebied van de afwikkeling van effectenlease-overeenkomsten.
 

April 2020 - Hoge Raad ten aanzien van doorgeven order, 06 May 2020

De Hoge Raad heeft zich op 24 april jl. uitgelaten over de vraag of het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon aan Dexia kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder. Volgens de Hoge Raad dient het Hof Den Bosch dit standpunt nader te beoordelen aan de hand van door de Hoge Raad gegeven uitgangspunten.

 

Lees meer

December 2019 - Rechtbank Gouda, 11 February 2020

De rechter wijst de door Dexia gevorderde verklaring voor recht op alle vlakken toe en veroordeelt de klant in de proceskosten.

Lees meer

Januari 2020 - Rechtbank Gelderland, 11 February 2020

De Rechtbank Gelderland heeft in januari een vijftal vonnissen gewezen waarin nogmaals wordt benadrukt dat het feit dat er een tussenpersoon betrokken was bij het aangaan van de overeenkomst(en) nog niet maakt dat er sprake is van advisering.

Lees meer

April 2019 - Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 April 2019

De rechter wijst de gevraagde verklaring voor recht toe en oordeelt dat Dexia aan haar verplichtingen tegenover de (voormalige) klant heeft voldaan. Het beroep op vernietiging door de echtgenote wordt afgewezen en het Hof oordeelt dat er geen sprake is van advisering door callcenter Vero.

Lees meer

April 2019 - Hoge Raad, 12 April 2019

Dexia heeft voldoende belang om een (voormalige) klant te dagvaarden en de rechter te vragen om een verklaring voor recht af te geven met het doel het geschil met de (voormalige) klant af te wikkelen.

Dexia is geen buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan de (voormalige) klant en de proceskosten komen voor rekening van de (voormalige) klant.

Lees meer