Nieuws

September 2018: Client dient deel uitgekeerde bedrag terug te betalen, 18 September 2018

Hof Amsterdam: de kantonrechter heeft de schade onjuist berekend. Client dient grootste deel terug te betalen aan Dexia met rente en proceskosten

Lees meer

Juli 2018: Het bestreden vonnis, waarin de door Dexia gevorderde verklaring voor recht is toegewezen, wordt bekrachtigd., 31 July 2018

Hof Amsterdam

Verklaring van recht toegewezen, client veroordeeld in de proceskosten

Lees meer

Juli 2018: Verklaring voor recht toegewezen., 17 July 2018

Arrest Hof Arnhem - Leeuwarden.

Verklaring voor recht toegewezen, client veroordeeld in de proceskosten

Lees meer

Mei 2018 : Client moet waarde overgenomen aandelen aantonen anders geen schade, 08 May 2018

Hof Amsterdam: Client moet waarde overgenomen aandelen aantonen anders geen schade

Lees meer

Februari 2018: Hof Arnhem - Leeuwarden verklaring voor recht, 13 February 2018

Het Gerechtshof 's Arnhem - Leeuwarden (hierna: "het Hof") heeft bij arrest van 13 februari 2018 beslist dat Dexia geen schadevergoeding meer is verschuldigd aan client. Client is verwoordeeld in de kosten van het geding.

Lees meer