Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Vero, 06 July 2020

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG kan Vero niet worden aangemerkt als zijnde een tussenpersoon en kan daardoor niet worden afgeweken van de standaard schadeverdeling.

Volgens PG Wissink is bij het bepalen van de schadeverdeling, waarbij ‘eigen schuld’ mee wordt gewogen, ook van belang met wie de [afnemer] heeft verondersteld contact te hebben. Een afwijking van de ‘standaard’ schadeverdeling (het hofmodel) volgt niet zonder meer als [afnemer] gedurende de totstandkomingfase in de veronderstelling was dat hij rechtstreeks te maken had met Dexia en niet met een onafhankelijke beleggingsadviseur die hem van advies zou voorzien. Immers moet [afnemer] begrijpen dat het enkel aanprijzen van een product door de aanbieder wezenlijk verschilt van de situatie waarin [afnemer] veronderstelt een onafhankelijk en deskundig advies te krijgen die rekening houdt met zijn persoonlijke situatie. Hierop sluit ook het onderdeel betreft cold calling aan. Als een [afnemer] een effectenleaseovereenkomst is aangegaan nadat hij contact heeft gehad met Vero, namens Dexia, door cold calling dan volgt hier niet uit dat er sprake is van vermindering van eigen schuld met betrekking tot de schadeverdeling. Zeker niet aangezien [afnemer] Vero heeft aangezien voor Dexia.