Januari 2020 - Rechtbank Gelderland, 11 February 2020

De Rechtbank Gelderland heeft in januari een vijftal vonnissen gewezen waarin nogmaals wordt benadrukt dat het feit dat er een tussenpersoon betrokken was bij het aangaan van de overeenkomst(en) nog niet maakt dat er sprake is van advisering.

De rechter oordeelde dat op basis van de overgelegde stukken niet kon worden aangenomen dat de tussenpersoon, Spaar Select in het onderhavige geval, heeft geadviseerd. Ondanks dat de eisers allen betoogden te zijn geadviseerd oordeelde de Rechtbank dat het enkel overleggen van de overeenkomst en/of het aanmeldformulier de stellingen van eisers niet voldoende ondersteunde om advies aan te nemen. De vorderingen van de eisers werden dan ook afgewezen met veroordeling in de proceskosten. 

Dit bevestigt het klassieke gezegde: "Wie stelt bewijst"

Link naar de vonnissen

/files/2020-02/Januari Vonnissen rechtbank Gelderland.pdf