Nieuws

November 2015: Verklaring voor recht, 27 November 2015

Verklaring voor recht

Verklaring voor recht

In deze zaak heeft Dexia wederom een verklaring voor recht gevorderd, welke haar is toegewezen door de kantonrechter te Den Haag. Dit houdt in dat Dexia ten aanzien van de tussen haar en de afnemer gesloten leaseovereenkomsten aan al haar verplichtingen heeft voldaan en derhalve niets aan afnemer is verschuldigd.

Lees meer

Toelichting op de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 inzake de stuitende werking van de Eegalease Procedure, 26 November 2015

Uitspraak Hoge Raad Eegalease

Lees meer

Oktober 2015: Verklaring voor recht, 20 October 2015

Verklaring voor recht

Verklaring voor recht, zorgplicht, 1:88, Hofmodel

In navolging van onderstaand bericht d.d. 28 september 2015 aangaande de verklaring voor recht, is door de Rechtbanken Amsterdam en Den Haag in oktober 2015 wederom een verklaring voor recht afgegeven waarmee het jarenlange geschil tussen Dexia en de klant is beĆ«indigd. 

Lees meer

Verklaring voor recht, 28 September 2015

Verklaring voor recht

Verklaring voor recht, zorgplicht, 1:88, Hofmodel

Het afgelopen half jaar hebben verschillende rechtbanken in het land wederom hun oordeel gegeven over dagvaardingszaken waarin Dexia haar klant heeft gedagvaard om een einde te maken aan het jarenlange geschil tussen beiden. Dexia vordert hieromtrent een zogeheten verklaring voor recht.    

Lees meer

Verrekenen batig saldo, 28 September 2015

Verrekenen batig saldo

Batig saldo, voordeel, verrekenen

In onderstaande uitspraak komt de wijze van de verrekening van de rentebetalingen aan bod. De betaalde maandtermijn is de schade. Op grond van artikel 6:101 van het Burgerlijke Wetboek (BW), komt dit integraal voor risico van de belegger, omdat het risico op verlies van de maandtermijnen bewust door de afnemer is geaccepteerd. De waarschuwingsplicht ziet immers op de restschuld. Alleen in geval van onaanvaardbaar zware financiĆ«le last dient het batig saldo met de betaalde inleg te worden verrekend. Eerst dient het te verrekenen voordeel op de totale schade in mindering te worden gebracht voordat op het dan nog resterende bedrag de vermindering wegens eigen schuld wordt toegepast.

 

 

Lees meer