Juni 2022 – Uitspraak Hoge Raad van 10 juni 2022, 16 June 2022

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen beantwoord, gesteld door de kantonrechter in Enschede, betreffende de rol van tussenpersonen. De beantwoording gaat onder andere over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een order’ en of dit indien het geval, gevolgen zou moeten hebben voor de vergoeding. De Hoge Raad is tot de slotsom gekomen dat dit niet het geval is.

 

De Hoge Raad heeft verder beslist dat sprake is van advies door een tussenpersoon, als de tussenpersoon de klant het aangaan van een specifieke effectenleaseovereenkomst of ander specifiek financieel product aanbeveelt. Het moet daarbij gaan om een gepersonaliseerde aanbeveling, dat wil zeggen dat de aanbeveling is voorgesteld als geschikt voor deze klant of berust op een afweging van de persoonlijke omstandigheden van deze klant. Of in de specifieke situatie van de klant daadwerkelijk is geadviseerd zal van geval tot geval moeten worden bekeken. Graag gaan we in gesprek met klanten om tot een passende oplossing te komen en nodigen we u uit om contact met ons op te nemen