Nieuws

Regelmatig worden hier nieuwsberichten geplaatst op het gebied van de afwikkeling van effectenlease-overeenkomsten.
 

Arrest gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 June 2014

Hofmodel, wettelijke rente, schadevergoeding, prejudiciële vraag

Op 17 juni 2014 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch een tussenarrest gewezen waarin de wettelijke rente aan de orde is gekomen. In deze procedure heeft Dexia zich op het standpunt gesteld dat zij bij toepassing van het Hofmodel wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum waarop de effectenleaseovereenkomst is beëindigd. Dexia is immers van mening dat een verplichting tot schadevergoeding pas bestaat nadat de overeenkomst is geëindigd. In deze lijn heeft namelijk het gerechtshof Amsterdam geoordeeld op 1 december 2009

Lees meer

Arrest gerechtshof Amsterdam, 15 June 2014

Hofmodel, herinvestering batig saldo 

Op 10 juni 2014 heeft het gerechtshof Amsterdam arrest gewezen (uitspraak niet gepubliceerd, zaaknummer 200.104.109/01) waarin de vraag aan de orde was of met winsten uit eerdere Dexia-overeenkomsten (een batig saldo) rekening dient te worden gehouden bij de toepassing van het Hofmodel. In deze procedure was sprake van twee Dexia-overeenkomsten die met een positief resultaat zijn geëindigd. Dit positieve resultaat is vervolgens door de klant geherinvesteerd in een nieuwe Dexia-overeenkomst. Nu de laatste overeenkomst met een restschuld is geëindigd, heeft de klant zich op het standpunt gesteld dat hij geen werkelijk voordeel heeft genoten, zodat het batig saldo van de eerdere overeenkomsten buiten beschouwing gehouden dient te worden.

Lees meer