Oktober 2020 - Hoge Raad ten aanzien van doorgeven order, 20 November 2020

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon aan Dexia kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder.

Hoge Raad d.d. 30 oktober 2020

De Hoge Raad heeft zich op 30 oktober jl. uitgelaten over de vraag of het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon aan Dexia kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder. Volgens de Hoge Raad dient het Hof Den Bosch dit standpunt nader te beoordelen aan de hand van de door de Hoge Raad gegeven uitgangspunten die in het arrest van 24 april 2020 (ECLI:NL:HR:2020:809) zijn geformuleerd.

De uitspraak kunt u hier vinden.

Hoge Raad d.d. 24 april 2020

In het arrest van 24 april 2020 heeft de Hoge Raad een tweetal aspecten benoemd die van belang zijn bij de vraag of inderdaad sprake was van het (vergunningsplichtig) doorgeven van een effectenorder. Ten eerste moet sprake zijn van uitvoerbaarheid van het door Dexia en de tussenpersoon gebruikte aanvraagformulier en dient dus sprake te zijn van een voldoende bepaalbare opdracht. Ten tweede benoemt de Hoge Raad dat van belang kan zijn dat de overeenkomst met een afnemer pas later tot stand kwam als die al tot stand kwam. Daarvoor waren immers nog andere handelingen benodigd. Die vraag laat de Hoge Raad open en geeft daarbij aan dat het Europese Hof van Justitie daar wellicht duidelijkheid over zal moeten geven.

De uitspraak kunt u hier vinden.