Nieuws

Augustus 2017: Geen reden voor afwijkende schadeverdeling in geval van tussenpersoon, 20 October 2017

Het Gerechtshof Amsterdam (hierna: "het Hof") heeft bij arrest van 1 augustus 2017 beslist dat er geen reden bestaat voor afwijkende schadeverdeling in geval van tussenpersoon. Hiermee gaat het Hof expliciet in tegen het oordeel van de Hoge Raad neergelegd in de arresten van 2 september 2016 en valt zij terug op de schadeverdeling zoals neergelegd in het ´Hofmodel` waarbij 1/3e deel van de schade voor rekening van de afnemer blijft. 

Lees meer

November 2015: Verklaring voor recht, 27 November 2015

Verklaring voor recht

Verklaring voor recht

In deze zaak heeft Dexia wederom een verklaring voor recht gevorderd, welke haar is toegewezen door de kantonrechter te Den Haag. Dit houdt in dat Dexia ten aanzien van de tussen haar en de afnemer gesloten leaseovereenkomsten aan al haar verplichtingen heeft voldaan en derhalve niets aan afnemer is verschuldigd.

Lees meer

Toelichting op de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 inzake de stuitende werking van de Eegalease Procedure, 26 November 2015

Uitspraak Hoge Raad Eegalease

Lees meer

Oktober 2015: Verklaring voor recht, 20 October 2015

Verklaring voor recht

Verklaring voor recht, zorgplicht, 1:88, Hofmodel

In navolging van onderstaand bericht d.d. 28 september 2015 aangaande de verklaring voor recht, is door de Rechtbanken Amsterdam en Den Haag in oktober 2015 wederom een verklaring voor recht afgegeven waarmee het jarenlange geschil tussen Dexia en de klant is beëindigd. 

Lees meer

Verklaring voor recht, 28 September 2015

Verklaring voor recht

Verklaring voor recht, zorgplicht, 1:88, Hofmodel

Het afgelopen half jaar hebben verschillende rechtbanken in het land wederom hun oordeel gegeven over dagvaardingszaken waarin Dexia haar klant heeft gedagvaard om een einde te maken aan het jarenlange geschil tussen beiden. Dexia vordert hieromtrent een zogeheten verklaring voor recht.    

Lees meer