Nieuws

Regelmatig worden hier nieuwsberichten geplaatst op het gebied van de afwikkeling van effectenlease-overeenkomsten.
 

April 2019 - Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 April 2019

De rechter wijst de gevraagde verklaring voor recht toe en oordeelt dat Dexia aan haar verplichtingen tegenover de (voormalige) klant heeft voldaan. Het beroep op vernietiging door de echtgenote wordt afgewezen en het Hof oordeelt dat er geen sprake is van advisering door callcenter Vero.

Lees meer

April 2019 - Hoge Raad, 12 April 2019

Dexia heeft voldoende belang om een (voormalige) klant te dagvaarden en de rechter te vragen om een verklaring voor recht af te geven met het doel het geschil met de (voormalige) klant af te wikkelen.

Dexia is geen buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan de (voormalige) klant en de proceskosten komen voor rekening van de (voormalige) klant.

Lees meer

April 2019 - Hoge Raad, 05 April 2019

Dexia handelede niet te kwader trouw. De wettelijke rente in zaken waarin de echtgeno(o)t(e) een beroep heeft gedaan op vernietiging van de overeenkomsten, is niet reeds verschuldigd vanaf de respectievelijke inlegdata. 

Lees meer

April 2019 - Hof Arnhem-Leeuwarden, 02 April 2019

Schikking die client heeft getroffen met Dexia blijft geldig. Client dient de proceskosten te betalen.

Lees meer

Maart 2019- Hof Arnhem-Leeuwarden, 26 March 2019

Verklaring van recht zoals door Dexia verzocht toegewezen. Geen tijdige vernietiging eega, geen advies Vero.

Lees meer