Nieuws

Arrest gerechtshof Amsterdam, 15 June 2014

Hofmodel, herinvestering batig saldo 

Op 10 juni 2014 heeft het gerechtshof Amsterdam arrest gewezen (uitspraak niet gepubliceerd, zaaknummer 200.104.109/01) waarin de vraag aan de orde was of met winsten uit eerdere Dexia-overeenkomsten (een batig saldo) rekening dient te worden gehouden bij de toepassing van het Hofmodel. In deze procedure was sprake van twee Dexia-overeenkomsten die met een positief resultaat zijn geƫindigd. Dit positieve resultaat is vervolgens door de klant geherinvesteerd in een nieuwe Dexia-overeenkomst. Nu de laatste overeenkomst met een restschuld is geƫindigd, heeft de klant zich op het standpunt gesteld dat hij geen werkelijk voordeel heeft genoten, zodat het batig saldo van de eerdere overeenkomsten buiten beschouwing gehouden dient te worden.

Lees meer