Nieuws

Alleen Dexia-overeenkomsten onder factor B, 25 September 2014

Hofmodel, factor B, eerdere overeenkomsten

De rechtbank Amsterdam heeft in een uitspraak van 28 augustus 2014 geoordeeld dat onder factor B van het Hofmodel alleen Dexia-overeenkomsten meegenomen dienen te worden. Overige effectenlease-overeenkomsten dienen onder factor C meegenomen te worden.

Lees meer

Schikkingen augustus 2014, 02 September 2014

Schikkingen, feiten en cijfers

In augustus 2014 heeft Dexia met 54 klanten een schikking getroffen. Een overzicht van de getroffen schikkingen in de periode januari tot en met augustus 2014 kunt u hier vinden. 

Lees meer

Afwikkeling Dexia-overeenkomsten, 28 August 2014

Schikken, batig saldo

Op verzoek van Dexia heeft USG Legal Professionals een groot aantal klanten van Dexia benaderd om te bemiddelen bij het afwikkelen van Dexia-overeenkomsten. Heeft u een brief ontvangen van Dexia hierover? In dat geval zal USG Legal Professionals binnenkort contact met u opnemen om te bespreken op welke manier uw geschil afgewikkeld kan worden. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen via het contactformulier op deze website.

Lees meer

Nieuwe website Dexia-schikken.nl live, 12 August 2014

Vandaag is de nieuwe website www.Dexia-schikken.nl online gegaan. Met dit initiatief van USG Legal Professionals wordt het makkelijker om informatie te vinden over het definitief afwikkelen van uw Dexia-overeenkomst. De website is bedoeld om uitleg te geven over de manier waarop Dexia-overeenkomsten worden afgewikkeld. Door middel van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt welk gevolg de afwikkeling zal hebben. Ook worden recente ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot Dexia gepubliceerd. 

Lees meer

Arrest gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 June 2014

Hofmodel, wettelijke rente, schadevergoeding, prejudiciële vraag

Op 17 juni 2014 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch een tussenarrest gewezen waarin de wettelijke rente aan de orde is gekomen. In deze procedure heeft Dexia zich op het standpunt gesteld dat zij bij toepassing van het Hofmodel wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum waarop de effectenleaseovereenkomst is beëindigd. Dexia is immers van mening dat een verplichting tot schadevergoeding pas bestaat nadat de overeenkomst is geëindigd. In deze lijn heeft namelijk het gerechtshof Amsterdam geoordeeld op 1 december 2009

Lees meer