Nieuws

Regelmatig worden hier nieuwsberichten geplaatst op het gebied van de afwikkeling van effectenlease-overeenkomsten.
 

Mei 2018 : Client moet waarde overgenomen aandelen aantonen anders geen schade, 08 May 2018

Hof Amsterdam: Client moet waarde overgenomen aandelen aantonen anders geen schade

Lees meer

Februari 2018: Hof Arnhem - Leeuwarden verklaring voor recht, 13 February 2018

Het Gerechtshof 's Arnhem - Leeuwarden (hierna: "het Hof") heeft bij arrest van 13 februari 2018 beslist dat Dexia geen schadevergoeding meer is verschuldigd aan client. Client is verwoordeeld in de kosten van het geding.

Lees meer

Augustus 2017: Geen reden voor afwijkende schadeverdeling in geval van tussenpersoon, 20 October 2017

Het Gerechtshof Amsterdam (hierna: "het Hof") heeft bij arrest van 1 augustus 2017 beslist dat er geen reden bestaat voor afwijkende schadeverdeling in geval van tussenpersoon. Hiermee gaat het Hof expliciet in tegen het oordeel van de Hoge Raad neergelegd in de arresten van 2 september 2016 en valt zij terug op de schadeverdeling zoals neergelegd in het ┬┤Hofmodel` waarbij 1/3e deel van de schade voor rekening van de afnemer blijft. 

Lees meer

November 2015: Verklaring voor recht, 27 November 2015

Verklaring voor recht

Verklaring voor recht

In deze zaak heeft Dexia wederom een verklaring voor recht gevorderd, welke haar is toegewezen door de kantonrechter te Den Haag. Dit houdt in dat Dexia ten aanzien van de tussen haar en de afnemer gesloten leaseovereenkomsten aan al haar verplichtingen heeft voldaan en derhalve niets aan afnemer is verschuldigd.

Lees meer

Toelichting op de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 inzake de stuitende werking van de Eegalease Procedure, 26 November 2015

Uitspraak Hoge Raad Eegalease

Lees meer