Alleen Dexia-overeenkomsten onder factor B, 25 September 2014

Hofmodel, factor B, eerdere overeenkomsten

De rechtbank Amsterdam heeft in een uitspraak van 28 augustus 2014 geoordeeld dat onder factor B van het Hofmodel alleen Dexia-overeenkomsten meegenomen dienen te worden. Overige effectenlease-overeenkomsten dienen onder factor C meegenomen te worden.

Onder factor B worden eerder aangegane effectenlease-overeenkomsten meegenomen. Eerder aangegane effectenlease-overeenkomsten kunnen met Dexia of andere partijen overeengekomen zijn. In een vonnis van 28 augustus 2014 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat onder factor B van het Hofmodel alleen Dexia-overeenkomsten meegenomen dienen te worden. De rechtbank overweegt::

"Met Dexia wordt overwogen dat factor B betrekking heeft op slechts de lease-overeenkomsten gesloten met Dexia. De door [klant] aangehaalde overeenkomst met Defam wordt meegenomen onder factor C, de overige kredieten. Dit standpunt van [klant] wordt aldus niet gevolgd."

Het is dus mogelijk dat de klant ook met andere partijen een effectenlease-overeenkomst is aangegaan voor het sluiten van de Dexia-overeenkomst. Voor het berekenen van de draagkracht onder het Hofmodel dienen deze andere effectenlease-overeenkomst dus onder factor C meegenomen te worden.