Februari 2018: Hof Arnhem - Leeuwarden verklaring voor recht, 13 February 2018

Het Gerechtshof 's Arnhem - Leeuwarden (hierna: "het Hof") heeft bij arrest van 13 februari 2018 beslist dat Dexia geen schadevergoeding meer is verschuldigd aan client. Client is verwoordeeld in de kosten van het geding.

Effectenlease. Waiver-zaak. Verklaring voor recht toegewezen.

Het hof verklaart voor recht dat Dexia uit hoofde van de effectenleaseovereenkomst niets meer aan geïntimeerde verschuldigd is, behoudens een bedrag aan buitengerechtelijke kosten. Dexia heeft een belang bij haar vordering en maakt geen misbruik van haar bevoegdheid door de vordering in te stellen.

De vordering van geïntimeerde op Dexia ten aanzien van het hanteren van onjuiste afrekenkoersen door Dexia heeft geïntimeerde onvoldoende onderbouwd. Geïntimeerde voert voorts aan een vordering op Dexia  te hebben vanwege het niet aankopen van aandelen door Dexia en het feit dat de effectenleaseovereenkomst beleggingstechnische gebreken bevat. Het hof heeft geoordeeld dat geïntimeerde op voornoemde twee punten geen vordering op Dexia heeft.

 

Deze uitspraak kunt u vinden op:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:1425&showbutton=true&keyword=dexia