November 2015: Verklaring voor recht, 27 November 2015

Verklaring voor recht

Verklaring voor recht

In deze zaak heeft Dexia wederom een verklaring voor recht gevorderd, welke haar is toegewezen door de kantonrechter te Den Haag. Dit houdt in dat Dexia ten aanzien van de tussen haar en de afnemer gesloten leaseovereenkomsten aan al haar verplichtingen heeft voldaan en derhalve niets aan afnemer is verschuldigd.

Rechtbank Den Haag

ECLI:NL:RBDHA:2015:12898 (klik hier voor de uitspraak)

Dexia vordert dat bij vonnis voor recht wordt verklaard dat zij ten aanzien van de tussen haar en afnemer gesloten leaseovereenkomsten aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

De afnemer voert aan dat de geschillen omtrent de in geding zijnde leaseovereenkomsten niet kunnen worden behandeld en beslist omdat er nog immer onduidelijkheden bestaan over de juridische toetsings- en beoordelingskaders.

Voorts komt aan de orde de door de afnemer aangevoerde advisering door Spaar Select, de aankoop en behoud van aandelen door Dexia, de beurskoersen waartegen wordt afgerekend, beleggingstechnische tekortkomingen van de leaseproducten, certificaataspect en de aanspraak op buitengerechtelijke kosten. 

De kantonrechter wijst de vordering van Dexia toe.