Verklaring voor recht, 28 September 2015

Verklaring voor recht

Verklaring voor recht, zorgplicht, 1:88, Hofmodel

Het afgelopen half jaar hebben verschillende rechtbanken in het land wederom hun oordeel gegeven over dagvaardingszaken waarin Dexia haar klant heeft gedagvaard om een einde te maken aan het jarenlange geschil tussen beiden. Dexia vordert hieromtrent een zogeheten verklaring voor recht.    

De uitspraken waarin een verklaring voor recht is afgegeven zijn als volgt:

Rechtbank Enschede d.d. 17 maart 2015

Zaaknummer: 3277268 CV EXPL 14-7733 (Schulten)

Rechtbank Gelderland (Apeldoorn, Arnhem, Zutphen en Nijmegen) d.d. 25 maart 2015

ECLI:NL:RBGEL:2015:2193 (klik hier voor de uitspraak)

 ECLI:NL:RBGEL:2015:2194 (klik hier voor de uitspraak)

ECLI:NL:RBGEL:2015:2090 (klik hier voor de uitspraak)

ECLI:NL:RBGEL:2015:2472 (klik hier voor de uitspraak)

In deze serie tussenvonnissen heeft de Rechtbank Gelderland overwogen, net als de meeste rechtbanken in Nederland, dat Dexia wel degelijk recht en belang heeft om de vordering voor een verklaring voor recht in te stellen. Net als bij de meeste andere rechtbanken oordeelt de Rechtbank Gelderland dat Dexia niet is gehouden meer te vergoeden dan zij onder het Hofmodel verschuldigd is.

Rechtbank Almelo d.d. 21 april 2015

Zaaknummer: 3381550 CV EXPL 14-4782 (Bosma)

In deze uitspraak heeft de rechter bepaald dat Dexia recht en belang heeft om de vordering voor een verklaring voor recht aan de rechter voor te leggen en wordt de vordering toegewezen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 29 april 2015

ECLI:NL:RBZWB:2015:2682 (klik hier voor de uitspraak)

In deze uitspraak kwam het tot een inhoudelijke behandeling van de zaak en is de vordering van Dexia voor een verklaring voor recht toegewezen. In deze zaak verweerde de afnemer zich met een beroep op artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek (BW), maar oordeelde de rechter dat de bevoegdheid de overeenkomst te vernietigen reeds was verjaard op het moment dat deze werd gedaan, en is de verklaring voor recht die Dexia had gevorderd toegewezen.

Rechtbank Amsterdam d.d. 11 juni 2015

Zaaknummer: 3606399 DX EXPL 14-390 (Strasters)

Rechtbank Oost-Brabant d.d. 6 augustus 2015

Zaaknummer: 3278780 / 346 CV EXPL 14-6563 (Veenstra)

Rechtbank Noord-Nederland d.d. 9 september 2015

Zaaknummer: 3649311 \ CV EXPL 14-14052

Beroep op buitengerechtelijk vernietiging in de zin van artikel 1:88 Burgerlijke Wetboek (BW) e.v. is verjaard. Dexia krijgt haar gevorderde verklaring voor recht toegewezen.

Rechtbank Amsterdam d.d. 24 september 2015

Zaaknummer: 3687459 DX EXPL 14-418 (Van Duijkeren)